Borgerlighetens ständiga otur

Jag hittade ovanstående fina diagram hos Ekonomifakta. Den visar BNP per capita i Sverige från 1950 och framåt. Det handlar alltså om tillväxten i ekonomin. Fin kurva. Brant uppåt för det mesta. Vi har all anledning att vara glada över detta. Det har gått väldigt bra för oss i Sverige hittills. Men man kan urskilja tre tydliga hack på denna uppåtkurva. Kring 1976 när Thorbjörn Fälldin var statsminister, i början av 90-talet när Carl Bildt hade rodret och slutligen nyligen, under Fredrik Reinfeldts regeringsinnehav. Samtliga nedgångar eller kraftiga avmattningar av tillväxten under efterkrigstiden har skett under borgerliga regeringsinnehav. För att visa det lite tydligare har jag gjort följande tabell: Tage Erlander 1950 – 1969 Ökning BNP per capita: 80% i genomsnitt per år: 4,3% Olof Palme 1969-1976 Ökning BNP per capita: 19,3% i genomsnitt per år: 3,2% Thorbjörn Fälldin 1976 – 1978 Ökning BNP per capita: – 0,5% i genomsnitt […]

Läs mer