Textskylt som säger att smittan minskar i Värnamo

Värnamo från smittvärsting till smittminskning

Medan smittan ökar i stora delar av landet, minskar den i Värnamo. Från att ha varit etta på smittspridnigslistan, ligger nu Värnamo på nedre delen av den listan.

Smittspridningen är verkligen ojämn, när man tittar på de olika kommunerna var för sig. Just nu ökar smittspridningen på många håll i landet och regeringen har slagit till med allt hårdare regler.
Medan i andra kommuner, som Värnamo, minskar smittspridningen.

 

Värnamo var etta i landet

Vecka 44 toppade Värnamo listan över de snabbast smittspridande kommunerna. Under flera veckor låg kommunen faktiskt överst. Så här såg grafen ut när SVT presenterade statistiken från Folkhälsomyndigheten för vecka 44 (mer av SVT:s coronagrafik hittar du här):

Graf som visar att Värnamo hade högst smittspridning i Sverige vecka 44 2020

Men sedan har det dalat, andra kommuner har kommit ikapp och gått förbi. Nu ligger Värnamo på den nedre halvan av smittspridningstabellen:

Graf som visar att Värnamo ligger på nedre halvan av smittspridningstabellen

Testar lika mycket

Det verkar inte bero på färre tester. Antalet tester i landet hålls på en konstant hög nivå. Sverige hör till de länder som testar allra mest och i vår region har vi testat fler människor den senaste vecka än vad vi gjorde när vi låg etta i landet. Fler antal tester alltså, men färre med konstaterad sjukdom. Diagrammet nedan är hämtat från Folkhälsomyndighetens sida:

Diagram som visar antal tester av covid i Sverige

Så vad beror det på? Kanske på att Värnamo var tidigt ute i den andra vågen och ligger lite före än de flesta andra. Proportionellt sett har vi höga sjukdomstal i Värnamo. Med våra 451 fall per 10 000 invånare ligger vi högre än de flesta Stockholmskommuner och högre än de flesta andra kommuner i Sverige också.

Värnamo visar vägen?

Siffrorna jag refererar till i den här texten kommer från Folkhälsomyndigheten, som uppdaterar varje torsdag för kommunerna. Så vår nedgång har varit tydlig långt innan de nya, tuffare restriktionerna kom.
Vi som bor i kommuner med hög smittspridning känner fler och fler som fått sjukdomen och när det kommer in på skinnet kanske man är lite mer försiktig? Jag vet inte. Men det är i alla fall trevligt med nedåtgående trend i stan i den här frågan.

Ingen kollektivtrafik

Det är ju mycket fokus på Stockholm i coronarapporteringen. Kollektivtrafiken där pekas ju ofta ut som smitthärdar. Men jag vet inte. Värnamo har ju ingen kollektivtrafik att tala om. Ändå har vi högre sjukdomstal än Stockholm och även Göteborg och Malmö, där de har betydlig mer kollektivtrafik. Smittspridning verkar ju inte följa några enkla regler.

Graf som visar utvecklingen av smittspridning i Värnamo

 

 

Thomas Lundh

Redaktören drivs av Thomas Lundh. Denna blogg ska kommentera samtiden och ge en del tips och analyser inom kommunikation. Thomas Lundh är frilansjournalist och författare.

Kommentarer