Dödstalen sjunker i länet

Den senaste veckan har knappt hälften så många avlidit med covid-19 i Jönköpings län, som veckan innan.

Under helgerna har dödstalen både i region Jönköping och hela landet skjutit iväg uppåt. Men den senaste 7-dagarsperioden märks en kraftig minskning av antalet döda i covid-19 i region Jönköping.
Statistiken redovisar regionen här.

Antal avlida med covid-19 i region Jönköping, uppgifterna är från regionens hemsida.

Den 27 december startades vaccineringen  i länet. Taktiken är att ge de äldsta och sköraste medborgarna i första hand. Planen var då att 2.900 vaccindoser skulle levereras till region Jönköping, till att börja med.
Men det är kanske för tidigt att dra några slutsatser av det. Idag har man kanske hunnit vaccinera några tusen personer av länets 360 000 invånare.
Samtidigt går det inte se att smittspridningen klingat av än. Regionen redovisar antal nya fall fram till 6 januari, fram till dess har nyupptäckta fall legat på ungefär samma nivå som de senaste tre veckorna.
Även antal inlagda på länets sjukhus ligger kvar på en hög nivå sedan en tid. Antalet inlagda med covid-19 toppade 3 januari, med 100 inlagda. 11 januari rapporterade regionen 97 inlagda.

Thomas Lundh

Redaktören drivs av Thomas Lundh. Denna blogg ska kommentera samtiden och ge en del tips och analyser inom kommunikation. Thomas Lundh är frilansjournalist och författare.

Kommentarer